• Language
  • +377(44)-144-062

Projektet Erasmus+

Projektet Erasmus+

 

Kolegji Universum tashmë  ka realizuar tri projekte Erasmus plus në bashkëpunim me partner tjerë nga vendet evropiane dhe rajoni.

Projekti Erasmus plus: Lidhja e bashkëpunimit shkencë- shoqëri për inovacion të  qëndrueshëm ( CONSUS) Qëllimi i projektit është themelimi i rrjetit regjional shkencë- shoqëri për inovacion të qëndrueshëm në Kosovë dhe Shqipëri me qëllim të forcimit të bashkëpunimit në mes të intitucioneve në fushën e arsimit të lartë, hulumtimit.

Partneret në këtë projekt janë: Universiteti i Graz, Austri/ Universiteti i Shkencave Naturale, Austri/ Universiteti Leuphana, Gjermani/ Universiteti Limerick, Irland

 

Projekti Tempus: Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurikulave bazuar ne rezultatet e pritura dhe ligjerimi i orientuar kah hulumtimi në institucionet e arsimit te lartë privat në Kosovë.

Partnerët në këtë projekt janë: Universiteti i Salzburgut, Austri/ Universiteti i Edinburgut, Britani të Madhe/ Universiteti i Cork, Irland/ Universiteti Politeknike Bukureshtit, Rumani

 

Projekti Tempus: Mbështetja dhe zhvillimi i struktures për Sigurim të Cilesisë në Institucionet e Arsimit të lartë private në Kosovë. Projekti ka për qellim ti prezantojë dhe ngrit standardet dhe mekanizmat  tek Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë bazuar në Principet e Bolonjës dhe Strategjisë për zhvillim të arsimit të lartë në Kosovë.

Universiteti i Salzburgut, Austri/ Universiteti i Cork, Irland/ Universiteti Politktike Bukureshtit, Rumani

 

Për informata për projektet Erasmus+ apo edhe mundësi bashkëpunimi në aplikime të ardhshme në projektet Erasmus+ kontaktoni me Zyrën e projekteve.

Kampusi Ulpiane, Prishtine

Tel. 038 555 315 ose mob. 044 402 205

Email. [email protected]

 

 

Close