• Language
  • +377(44)-144-062

Stafi Akademik

Stafi Akademik
Emri dhe Mbiemri Lënda E-mail
PhD. Petrit Nahi Profesor në Shkenca Kompjuterike [email protected]
Dr. Dervish Kamberaj Profesor i Metodave Kuantitative [email protected]
Dr. Bekim Podrimcaku Profesor në lëndët e Shkencave Politike [email protected]
Dr. Festina Balidemaj Profesor Asistent në Metoda Hulumtuese në Biznes [email protected]
Dr. Fisnik Bytyqi Profesor Asistent i Menaxhimit të Resursave Njerëzore [email protected]
Dr. iur. Visar Morina Profesor Asistent i Drejtës Kushtetuese [email protected]
PhD. Ejup Fejza Profesor Asistent i Marketingut [email protected]
Dr. Bersant Hobdari Profesor vizitor i Metodave Hulumtuese në Biznes [email protected]
Dr. Evis Sinani Profesoreshë vizitore në Financa dhe Tregje Financiare [email protected]
Dr. Agon Demjaha Profesor në lëndët e Shkencave Politike [email protected]
Dr. Arbnor Pajaziti Profesor në lëndët e Shkencave Kompjuterike [email protected]
Dr. Shaban Buza Profesor në lëndët e Shkencave Kompjuterike [email protected]
Prof. Dr. Rudina Degjoni Profesor në Sjellje Organizative [email protected]
Prof.Dr. Vjollca Hysi Profesor në Marketing Ndëkombëtar [email protected]
Prof. Asc. Sedat Mahmudi Profesor në Ekonomiks Menaxherial [email protected]
Dr, Ridvan Peshkopia Profesor në lëndët e Shkencave Politike [email protected]
Ardian Kastrati, PhD Cand Ligjërues në lëndët e Administratës Publike [email protected]
Ardian Uka, PhD Cand Ligjërues në Financa dhe Financa të Korporatave [email protected]
Agron LLeshi, MSc. (PhD Cand) Asistent në Metoda Kuantitative [email protected]
Shqipe Abazi, MSc, MA. Ligjëruese në Financa [email protected]
Mergim Cahani, MBA, MSc. Profesor Asistent në lëndët e Shkencave Kompjuterike [email protected]
Ertan Mongollu, MSc Ligjërues në Integrime Ekonomike Evropiane [email protected]
Fëllanza Limani, LLM Ligjëruese në Integrime Ekonomike Evropiane [email protected]
Uran Rraci MSc. Ligjërues në Lidership dhe Negociata [email protected]
Alejtin Berisha, MA, DBA Cand. Ligjërues në Ndërmarrësi [email protected]
Veli Lecaj, MSc. Ligjërues në Ekonomiks I dhe II [email protected]
Arjan Shabani Ligjërues në Biznes Ndërkombëtar [email protected]
Selman Berisha, Prof. Ligjërues në Kontabilitet [email protected]
Sami Salihu, Prof. Ligjërues në Kontabilitet [email protected]
Besa Berisha, MSc. Ligjërues në Kontabilitet [email protected]
Shkumbin Misini, MSc, PhD Cand Ligjërues në Ekonomiks I dhe II [email protected]
Dardane Nuka, MA Ligjëruese në Gjuhë Angleze [email protected]
Muhamed Sadiku, MA Ligjërues në Gjuhë Angleze [email protected]
Shqipe Sadiku Ligjëruese në Gjuhë Angleze [email protected]
Dashmire Rexha, Prof. Ligjëruese në Gjuhë Angleze [email protected]
Teuta Behluli, Prof. Ligjëruese në Gjuhë Angleze [email protected]
Samir Skenderi, Prof. Ligjërues në Gjuhë Angleze [email protected]
Afrim Shemsedini, Prof. MA cand. Asistent në Metoda Kuantitative [email protected]
Fitim Mulolli, MSc. Ligjërues në Marrëdhënie Ndërkombëtare [email protected]
Fitore Pacolli, MSc. Ligjëruese në Teoritë Politike [email protected]
Kujtim Bytyqi, MSc. PhD Ligjërues në lëndet e Administratës Publike [email protected]
M.Phil. Shpend Kursani Ligjërues i Biznesit Ndërkombëtar [email protected]
Adelina Basholli, MSc Asistent në lëndët e Shkenca Kompjuterike [email protected]
Hysni Dvorani, MSc Asistent në lëndët e Shkencave Kompjuterike [email protected]
Alma Lama, Prof Ligjërues në Gjuhë Angleze [email protected]
Admir Shala, MSc. Asistent në Sjellje Organizative [email protected]
Shkëndije Nahi, MSc. Asistent në Financa dhe Tregje Financiare [email protected]
Gentiana Berisha, MA Asistent ne Ekonomiks I dhe II [email protected]
Close