• Language
  • +377(44)-144-062

Kontakto Zyrën e Karrierës

Kontakto Zyrën e Karrierës

Kolegji Universum, Ulpiana (objekti i Beni Donës),  Prishtinë, 10000

Tel. 038 555 315

Email. bekim.mucolli@universum-ks.org, zyra.karrieres@universum-ks.org

Close