fbpx

Në Kosovë, ka fizioterapeut të specializuar dhe ekspert të fushës sportive që ndër vite iu gjinden pranë sportistave kosovar. Ndonëse jo numër i madh i tyre veprojnë në këtë fushë që si pasojë është mungesa e nivelit të posaçëm akademik për perfundimin e këtij specializimi. Kolegji Universum e ofron Programin e Fizioterapisë, program ky që synon ti pajisë studentët me njohuri profesionale në ushtrimin e profesionit të fizioterapistit, në një cikël 3 vjeçar studimi, zhvilluar sipas kurrikulës bashkëkohore në një mjedis stimulues që promovon arsimimin, hulumtimin, shërbimin dhe udhëheqjen që përbën një bazë për një karrierë të suksesshme.

Sporti është një disiplinë e gjerë që ndihmon individin në shumë aspekte më tepër sesa vetëm në aspektin fizik, ndihmon në ndërtimin e karakterit personal, mëson dhe zhvillon të menduarit strategjik, të menduarit analitik, aftësitë e lidershipit, vendosjen e qëllimeve dhe marrjen e rrezikut.

Sporti në Kosovë tash e shumë vite luan një rol shumë të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Rol jo më pak të rëndësishëm në këtë aspekt luajnë dhe ekspertët fizioterapeut të sportit të cilët janë të përfshirë kryesisht në parandalimin dhe menaxhimin e lëndimeve që vijnë nga vetë pjesëmarrja në sport dhe angazhimi i individëve në ushtrimet sportive. Për më tepër, ata gjithashtu promovojnë një mënyrë jetese aktive për të ndihmuar individët në përmirësimin dhe ruajtjen e cilësisë së jetës së tyre. 

Kolegji Universum përveq studimeve dhe njohurive teorike në këtë departament, studentëve ju mundëson dhe zbatimin e njohurive në praktikë, në laboratoret më të sofistikuara të këtij drejtimi.

Për më shumë informata rreth programit kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum në facebook/ universumcollege & instagram.