fbpx

Akredituar në Nivel Kombëtar

Universum është akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës për herë të parë në vitin 2009 dhe ri-akredituar në vitin 2022 për një periudhë 5 vjeçare, për studimet Bachelor dhe Master. Gjithashtu, Kolegji Universum është i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Në këtë rast, programet studimore, menaxhimi institucional dhe sigurimi i cilësisë janë vlerësuar shumë nga ekspertët ndërkombëtarë (për më shumë shih raportet e akreditimit).

Antarësimet