fbpx

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) pas takimit të mbajtur me 27 Korrik gjatë së cilit u shqyrtuan raportet finale për vlerësimin institucional dhe atë të programeve të studimit, të hartuara nga panelet e ekspertëve ndërkombëtar. Përveq programeve egzistuese Këshilli shtetëror i cilësisë i Agjencionit të Akreditimit të Kosovës ka akredituar edhe 13 Programe te reja të Kolegjit Universum.

Programet në të cilat Kolegji Universum me sukses është akredituar dhe riakredituar (në programet egzistuese) janë:

 1. Infermieri
 2. Fizioterapi
 3. Siguri Kibernetike
 4. Juridik
 5. Gjuhë Gjermane
 6. Estetike dhe Higjene Dentare
 7. Biznes Menaxhment
 8. Gjuhë Angleze
 9. Shkenca Kompjuterike
 10. Shkenca Politike
 11. Gazetari Digjitale
 12. Dizajn Mode
 13. Dizajn Grafik
 14. Dizajn Interieri

Dhe programet Master të akredituara janë:

 1. Data Science & Analytics
 2. Menaxhment
 3. Diplomaci
 4. Menaxhim i Turizmit
 5. Menaxhim Nderkombetar i Biznesit
 6. Zhvillimi i qëndrueshëm i sistemit të prodhimit të ushqimit 
 7. Menaxhim i sektorit publik
 8. Financa

Shikoni listen e plote te programeve BACHELOR https://www.universum-ks.org/sq/programet-e-studimit/ dhe MASTER https://www.universum-ks.org/sq/studime-master/

Kolegji Universum është kolegji më inovativ në Kosovë, i renditur në Top 1000 shkollat më të mira të biznesit në botë nga Agjencia Eduniversal. Institucion lider i ndërkombëtarizimit, i vetmi institucion nga Kosova që ka arritur numrin më të madhë të marrëveshjeve të financuara nga Komisioni Evropian. Apliko këtu https://bit.ly/2HuMame 

Këtë vit Kolegji Universum ka shtuar dhe numrin e bashkëpunimeve me Universitetet Evropiane duke e ngritur në 395 numrin e BURSAVE Ndërkombëtare që do të ofrohen për këtë vit për studentë për shkëmbim në 26 shtete të BE-së.
Regjistrimet po vazhdojnë, Eksploro Evropën gjatë studime, studio një semester në Evropë me të gjitha shpenzimet e mbuluara. Apliko këtu https://www.universum-ks.org/sq/apliko/

462 studentë të Kolegjit Universum deri tani kanë përfituar shkëmbim semestral në 26 shtete të BE-së. Kliko këtu, shiko fotot e studentëve përfitues të bursave.

Për më shumë informata kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum në facebook & instagram.