fbpx

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) pas takimeve të mbajtura me 18 Qershor dhe 15 Korrik gjatë së cilave u shqyrtuan raportet finale për vlerësimin institucional dhe atë të programeve të studimit, të hartuara nga panelet e ekspertëve ndërkombëtar. Këshilli shtetëror i cilësisë i Agjencionit të Akreditimit të Kosovës ka marrë vendim mbi akreditimin e Programit Master në Diplomaci të Kolegjit Universum. 

Pra nga ky vit studentët mund ti fillojnë studimet master në Diplomaci në Kolegjin Universum. Aplikimet bëhen përmes këtij linku https://bit.ly/2HuMame 

Kolegji Universum është kolegji më inovativ në Kosovë, i renditur në Top 1000 shkollat më të mira të biznesit në botë nga Agjencia Eduniversal. Institucion lider i ndërkombëtarizimit, i vetmi institucion nga Kosova që ka arritur numrin më të madhë të marrëveshjeve të financuara nga Komisioni Evropian. Apliko këtu https://bit.ly/2HuMame 

Për më shumë informata kontakto +383 44 144 062, [email protected] ose ndiqni Kolegjin Universum në facebook & instagram.