fbpx

Numri i orëve praktike të cilat duhet të kryhen nga departamenti i BM është 120

Format e nevojshme për punë praktike [së shpejti]

Lista e profesioneve potenciale

 • Kontabilist
 • Financier
 • Auditor
 • Keshilltar Biznesor
 • Konsulent
 • Bankier
 • Analist i te dhenave
 • Analist i biznesit
 • Menaxher i riskut
 • Menaxher i shitjes
 • Menaxher i Marketingut
 • Menaxhere e Burimeve Njerezore
 • Ekspert tatimor
 • Ekspert i ekonomise

Kompanitë shembuj ku mund të bëni punën praktike

A) Buqaj

B) Cosmonte Foods

C) Deloitte

D) PricewaterhouseCoopers

E) KodeLabs

F) TEB bank

G) NLB Bank

H) PCB 

I) RBKO

J) FINCA

K) BIRN

L) BPB