Untitled design (5)

MSc. në Zhvillimi i Qëndrueshëm i Sistemit të Prodhimit të Ushqimit

Arberita Beka
Last Update 29 May, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Arizona State University, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Transformoni pasionin tuaj për sigurinë ushqimore në një karrierë përmbushëse me programin tonë në Zhvillim të Qëndrueshëm të Sistemit të Prodhimit të Ushqimit!
Ky program është zhvilluar me përkrahjen e BE-së në kuadër të programit STEPS dhe zhvillohet si program i përbashkët me Fakultetin e Agrobiznesit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë.

Kohezgjatja e studimeve

2 VITE/ 4 SEMESTRA

Formati i programit

MODULAR-HYBRID/ONLINE

Ligjërimi

GJUHË SHQIPE & ANGLEZE

Kreditë

120 KREDI

Pse të studioni Master në UNI?

Studime me Standarde Amerikane
Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS+
Praktikë Profesionale dhe PUNËSIM
Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
Qasje në kurrikulen e Arizona State University
Lëndë direkt nga Thunderbird School of Management

Planprogrami i studimeve

Viti i pare
Semestri I Semestri II
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Bazat e sistemeve të prodhimit të ushqimit të qëndrueshëm 5 1 Zhvillimi i sistemit të cilësisë, menaxhimi dhe vlerësimi i jetëgjatësisë së ushqimit 5
2 Menaxhimi i mbetjeve të industrisë bujqësore dhe ushqimore 5 2 Cilësia dhe qëndrueshmëria e prodhimit të ushqimit me origjinë bimore 5
3 Shkenca dhe teknologjia e avancuar e ushqimit 5 3 E-sistemet e gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore 5
4 Qeverisja, politika dhe legjislacioni në sektorin agro-ushqimor 5 4 Nutricioni 5
5 Etika e Ushqimit 5 5 Praktikat inovative të vjeljes dhe pas vjeljes 5
6 Metodologjia dhe mjetet kërkimore 6 Ekologji e qëndrueshme për menaxhimin dhe ruajtjen e peshkut 5
7 7 Kimia e Mjedisit drejt Përpunimit të Ushqimit 5
Viti i dytë
Semestri III Semestri IV
Nr. Emri i lendes ECTS Nr. Emri i lendes ECTS
1 Teknologji e qëndrueshme e produkteve të qumështit 5 1 Tema 30
2 Teknologji e qëndrueshme e produkteve të përpunimit të frutave dhe perimeve 5
3 Përdorimi i qëndrueshëm i produkteve për mbrojtjen e bimëve 5
4 Teknologji e qëndrueshme e verës, birrës dhe pijeve alkoolike 5
5 Teknologji e qëndrueshme e produkteve të bukës
6 Shkenca e konsumatorit dhe konsumi i qëndrueshëm
7 Inovacioni dhe ndërmarrësia për sisteme të qëndrueshme të prodhimit të ushqimit 7
8 Marketingu i produkteve të qëndrueshme agroushqimore
9 Menaxhimi total i cilësisë në sektorin agroushqimor
10 Menaxhimi i zinxhirit të vlerës së ushqimit të qëndrueshëm

Lëndët nga Thunderbird School of Global Management

Global Leadership & Personal Development

Lëndë online nga Thunderbird School of Global Management.

Global Entrepreneurship & Sustainable Business

Lëndë online nga Thunderbird School of Global Management.

Global Accounting: Managing by the Numbers

Lëndë online nga Thunderbird School of Global Management.

Data Analytics & Digital Transformation

Lëndë online nga Thunderbird School of Global Management.

Kriteret e Regjistrimit
  • Kriteret e Regjistrimit
  • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
  • ● Certifikatë e lindjes
  • ● Diploma e nivelit baçelor dhe pasqyra e notave
  • ● Certifikimi i vlefshëm i gjuhës angleze
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.
Përvoja e studentëve tanë
UNI - Universum International College ofron mundësi studimi online dhe në kampus, duke i përgatitur studentët me nevoja dhe përgjegjësi të ndryshme. Personalisht, si nënë e punësuar, opsioni online ka qenë një shpëtim për mua.
Arbenita Sojeva Qorrolli
Studente në UNI
Përveq studimeve bachelor edhe studimet master i kam vazhduar në UNI-Universum International College. Kam zgjedh Programin Master me Diplomë të dyfishtë gjermane nga UNI-Universum International College dhe Ludwigshafen University of Applied Sciences.
Kristofor Shala
Student në UNI

Your Instructors

Arberita Beka

0/5
5 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info