IMGL3171

MSc. në Zhvillimi i Qëndrueshëm i Sistemit të Prodhimit të Ushqimit

Prof. Ass. Dr. Filip Ruxho
Last Update 16 Mars, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për sigurinë ushqimore në një karrierë përmbushëse me programin tonë në Zhvillim të Qëndrueshëm të Sistemit të Prodhimit të Ushqimit!

Mësoni teknikat më të fundit, modelet më bashkëkohore për sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemeve të prodhimit, në situatën e një ekonomie globale me sfida të përsëritura. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Zhvillim të Qëndrueshëm të Sistemit të Prodhimit të Ushqimit sot! 

Ky program është zhvilluar me përkrahjen e BE-së në kuadër të programit STEPS dhe zhvillohet si program i përbashkët me Fakultetin e Agrobiznesit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë.

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Profesioni që kontribuon në zhvillimin e Agroindustrisë dhe sigurisë ushqimore
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Zhvillim të Qëndrueshëm të Sistemit të Prodhimit të Ushqimit kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione publike
 • Punësim në institucione prodhuese private
 • Hapja e qendrës tuaj për sigurimin e qëndrueshmërisë ushqimore

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Bazat e sistemeve të prodhimit të ushqimit të qëndrueshëm51Zhvillimi i sistemit të cilësisë, menaxhimi dhe vlerësimi i jetëgjatësisë së ushqimit5
2Menaxhimi i mbetjeve të industrisë bujqësore dhe ushqimore52Cilësia dhe qëndrueshmëria e prodhimit të ushqimit me origjinë bimore5
3Shkenca dhe teknologjia e avancuar e ushqimit53E-sistemet e gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore5
4Qeverisja, politika dhe legjislacioni në sektorin agro-ushqimor54Nutricioni5
5Etika e Ushqimit55Praktikat inovative të vjeljes dhe pas vjeljes5
6Metodologjia dhe mjetet kërkimore6Ekologji e qëndrueshme për menaxhimin dhe ruajtjen e peshkut5
77Kimia e Mjedisit drejt Përpunimit të Ushqimit5
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Teknologji e qëndrueshme e produkteve të qumështit51Tema30
2Teknologji e qëndrueshme e produkteve të përpunimit të frutave dhe perimeve5
3Përdorimi i qëndrueshëm i produkteve për mbrojtjen e bimëve5
4Teknologji e qëndrueshme e verës, birrës dhe pijeve alkoolike5
5Teknologji e qëndrueshme e produkteve të bukës
6Shkenca e konsumatorit dhe konsumi i qëndrueshëm
7Inovacioni dhe ndërmarrësia për sisteme të qëndrueshme të prodhimit të ushqimit7
8Marketingu i produkteve të qëndrueshme agroushqimore
9Menaxhimi total i cilësisë në sektorin agroushqimor
10Menaxhimi i zinxhirit të vlerës së ushqimit të qëndrueshëm

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 2 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 2 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Kriteret e Regjistrimit
 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë e lindjes
 • ● Diploma e nivelit baçelor dhe pasqyra e notave
 • ● Certifikimi i vlefshëm i gjuhës angleze
 • ● Kalimi i fazës së intervistës me komitetin e pranimeve në Kolegjin Universum
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Prof. Ass. Dr. Filip Ruxho

0/5
3 Courses
0 Reviews
0 Students
Drejtor akademik
See more
Apliko tani