fbpx

Dizajn i Modës

Përmbledhje

Ky program synon ti pajisë studentët me aftësi për të dominuar në industrinë e Dizajnit të Modës. Dizajni i Modës është një industri e gjërë ndaj studentët do të ekspozohen ndaj një sërë temash duke përfshirë aftësitë e ilustrimit dhe portofolit, CAD, modelimin dhe prodhimin e ndihmuar nga kompjuteri, hulumtimin e dizajnit dhe studimet kontekstuale, aftësitë teknike në prodhimin e veshjeve, aftësitë e prezantimit dhe komunikimin.  Këto aftësi do t’i ndihmojnë studentët të identifikojnë pikat e tyre të forta dhe rrugën e ardhshme të karrierës së tyre.

Gama e pajisjeve në laboratorëve dhe profesorët e specializuar do t’i ndihmoj studentët të mësojnë procesin e dizajnit nga zhvillimi i konceptit deri tek materialiteti dhe vizualizimi 3D.

Programi i Dizajnit të Modës karakterizohet me lidhjet tona të me industrinë që ofrojnë projekte të reale, punë praktike, konkurse, përvojë pune etj. Këto mundësi i mundësojnë studentëve të zhvillojnë dhe praktikojnë aftësitë e tyre akademike, krijuese, komerciale dhe sipërmarrëse në një mjedis profesional.

Coming soon!

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?


Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Kabineti - Dizajn Mode

Kolegji Universum u ofron studentëve pajisje të specializuara në të dy kampuset. Kjo përfshin bibliotekën, laboratori i Dizajnit të Modës, pajisje dhe mjete profesionale, makina qepëse, manikine etj. Bashkë me makinat qepëse dhe pjetet e tjera laboratorike Universum ka të angazhuar staf teknik për t’ju treguar se si ti përdorni ato. 

Aktivitetet Studentore

Kolegji Universum dëshiron të bëjë gjithçka që është e mundur për t’i ndihmuar studentët që të qëndrojnë aktiv, të lumtur dhe të angazhuar si brenda ashtu edhe jashtë orëve mësimore.

Bashkangjitur orëve mësimore në klasë dhe laboratore studentët zhvillojnë vizita të ndryshme studimore. Këto vizita përfshijnë vizita në kompani të ndryshme të Dizajnit të Modës, Vizita në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe Muzeut Kombëtar etj. 

Për të përfituar njohuri të ndryshme nga industria Kolegji organizon “Coffee Lectures” ku ftohen personazhe të njohur të indrustrive kreative për të bashkëbiseduar me studentët dhe për të treguar rreth përvojës në profesion. 

Krahas këtyre aktiviteteve studentët janë të angazhuar në ekspozita dhe konkurse të ndryshme për të treguar punimet e tyre. 

Ekspozitë ``Origami Meets Fashion``

Studentet e Programit Dizajn Mode ne Kolegjin Universum kane mbajtur ekspoziten e pare “Origami Meets Fashion” . Studimet në Kolegjin Universum janë të bazuar projekte duke ndërlidhur teorinë me praktikë duke krijuar kështu profesionist në fushat përkatëse të studimit.

Ekspozitë me punimet e studentëve

Vizita Studimore

Studentët e Kolegjit tUniversum nga Dept. Dizajn i Integruar në kuadër të lëndes “Parimet e Vizatimit” vizituan Galerinë Kombëtare të Arteve 

Coffee Lecture Series

Kolegji Universum në kuadër të aktiviteteve organizoi “Coffee Lecture Series”  me ekpert të ndryshëm nga fusha e modës. Studentët po mësojnë nga ekspertë dhe përvoja e tyre në fushën e dizajnit dhe modës.

image_6483441 (2)
image_6483441 (1)

Dhurata për fëmijët në SOS fshati

Studentët e Kolegjit Universum nga Dept. Dizajnit dorëzuan kuti me dhurata për fëmijët në SOS fshatin. Studentët realizuan disa aksesorë, kartolina dhe dhurata të tjera të gjitha të punuara me dorë

4C666955-7792-436F-9D24-B4EB39E5DB41
image_6487327

Praktika në kabinet

image_6483441 (4)
image_6483441 (2)

Tutorët

Krahas stafit akademik studentët ndihmohen edhe nga tutorët. Qëllimi i tutorimit është të ndihmojë studentët të zhvillojnë strategji që i ndihmojnë ata të forcojnë njohuritë e tyre, të zhvillojnë aftësi të transferueshme të të mësuarit dhe të arrijnë sukses akademik. Roli i një tutori është të aftësojë studentët e Dizajnit të Modës të përvetësojnë njohuritë e tyre duke përdorur mënyrën më të mirë të të mësuarit. Qëllimi përfundimtar është të ndihmojë studentët të zbulojnë se ata mësojnë më mirë dhe t’i ndihmojë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre për të arritur rezultatet më të mira arsimore. Në rast se studentët kanë nevojë për mbështetje shtesë dhe ndihmë akademike tutorët informohen menjëherë. Në këtë mënyrë mbikëqyret nga afër performanca akademike e studentëve. 

Ky program ofron njohuri të thella dhe rigoroze të Dizajnit të modës dhe tekstilit si dhe aftësi praktike. Me qasje në punëtori të specializuara, të mbështetura nga stafi akademik dhe teknik ekspert, studentët do të zhvillojnë aftësi si në teknologjitë tradicionale ashtu edhe në ato dixhitale duke i përgatitur ata për industrinë e së ardhmes.

Studentët e diplomuar nga ky program janë të kualifikuar për të vazhduar karrierën e tyre në:

Dizajnere Mode, Stiliste, Kuratore e veshjeve, Fashion Illustrator, Planifikuese e Inventarit të copave dhe pëlhurave, Dizajnere e tekstileve, Sipërmarrëse, Shkrimtare e Modës, Stiliste personale etj

Për t’u pranuar në këtë program, studentët e interesuar duhet të aplikojnë për regjistrim në Kolegjin Universum. Me pranimin në Kolegjin Universum, studentëve automatikisht u sigurohet mundësia për vazhdimin e vitit të tretë të studimeve bachelor në Northampton University në Angli.

Për të vazhduar studimet në Northampton University, kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

Të kenë të përfunduar 2 vite studime në Kolegjin Universum;

Të kenë përfunduar provimet e parapara për këto 2 vite (120 ECTS)

Përveç këtyre, edhe studentët që janë aktualisht në përfundim të vitit të parë apo të dytë në nivelin bachelor në Kolegjin Universum mund të zgjedhin të vazhdojnë vitin e tretë në Northampton University në Angli në kuadër të këtij programi.

Gjithashtu, studentët që kanë përfunduar vitin e parë apo të dytë të studimeve në universitetet tjera publike dhe private dhe duan të transferojnë studimet e tyre në Kolegjin Universum, mund ta vazhdojnë vitin e tretë në Northampton University në Angli.

Programet e studimit

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin tre vite (3 vite) dhe përmbajn 180 ECTS kredi ose 60 ECTS kredi për vit. Grada e studimeve ne studimet bachelor është Bachelor i Arteve (BA).

Programet e studimeve Bachelor Northampton University

Programet profesionale Pearson