fbpx

Edhe pse në këtë periudhe pandemie, ku shumica e aktiviteteve në të gjithë botën janë ndaluar, Kolegji Universum në kuadër të bashkëpunimeve ndërkombëtare ka dërguar +30 studentë të rinjë në 13 shtete të BE-së për shkëmbim semestral në Universitetet Partnere të Kolegjit Universum.

Disa nga Universitetet ku kanë përfituar bursë në këtë semester studentët e Kolegjit Universum janë Bradford University në Angli, Philips Marburg University në Gjermani, Thomas More University në Belgjike, Nysa Applied Science në Poloni, University of Vechta në Gjermani, Masaryk University në Republiken Ceke, Ludwigshafen University of Applied Sciences në Gjermani, Instituto Politecnico de Coimbra në Portugali, Mykolas Romeris University në Lituani, Turiba University në Latvi, University of Applied Science Viko në Lituani, Antalya Bilim University në Turqi, Altinbas University në Turqi.

Institucion lider i ndërkombëtarizimit, i vetmi institucion nga Kosova që ka arritur numrin më të madh të marrëveshjeve të financuara nga Komisioni Evropian. Deri tani Kolegji Universum ka nënshkruar marrëveshje me 124 universitete në 26 shtete të Evropës dhe Turqi. 

Deri tani 283 studentë të Kolegjit Universum dhe 105 staf akademik dhe administrativ kanë përfituar nga kjo mundësi. Mëso më shumë https://www.universum-ks.org/bursa-nderkombetare/

Për më shumë informata rreth bursave dhe mundësisë për studime kontaktoni në [email protected] apo telefononi në +383 44 144 062.