fbpx
Showing 3 of 3 News

Për herë të parë në Kosovë, Kolegji Universum iu mundëson studentëve të kryejnë punë praktike me pagesë në 22 shtete të BE-së dhe Turqi. Puna praktike përfshinë një periudhë të caktuar ku studentët ndjekin trajnim profesional dhe fitojnë përvojë pune në një kompani ose organizatë që vepron në shtetet e BE-së me të cilat Kolegji…

Për herë të parë në Kosovë, Kolegji Universum iu mundëson studentëve të kryejnë punë praktike me pagesë në 22 shtete të BE-së dhe Turqi. Puna praktike përfshinë një periudhë të…

Universum College opens the call for Staff Mobility Exchange under Erasmus+ KA107. Mobility opportunities aim to encourage the mobility of staff between programme and partner countries. Programme countries are those that are member states of the European Union and 6…

Universum College opens the call for Staff Mobility Exchange under Erasmus+ KA107. Mobility opportunities aim to encourage the mobility of…

Mykolas Romeris University in Lithuania is organizing the three-week summer school “Summer University 2019: Culture, Communication, Heritage, Security” (http://summer.mruni.eu/) which is taking place from22nd of July till 9th of August 2019. The university is offering 2 scholarships (which cover 70% of…

Mykolas Romeris University in Lithuania is organizing the three-week summer school “Summer University 2019: Culture, Communication, Heritage, Security” (http://summer.mruni.eu/) which is…