• Language
  • +377(44)-144-062

Training

Training

Universum College organizes training from different fields depending on the requirements of the market and stakeholders. So far, Universum College provided training in the field of management, marketing and public relations, leadership, accounting and auditing, and legal areas such as: litigation, arbitration, business law, etc.

Universum College provides training programs accredited by MASHT as part of the licensing of teachers in professional development at the primary level and the Management and Planning, as well as training in english for teachers.

Training by Career Center

  • How to write a CV
  • How to write a motivation letter
  • Interview skills
  • Events for networking
  • Excel, PowerPoint

 

Emri i Trajnimet Ligjeruesi Data
“Trajnimi në kuader të projektit TEMPUS LO@HEI” Prof. Dr. Norma Rayan- University College Cork Prof. Dr. Mariana Mocanu- University Politehnica of Bucharest WUS Kosova Nëntor, 2014
“Konsulenca Menaxheriale (Management Consulting)” Dr. Durim Hoxha-Konsulent Menaxherial i Çertifikuar Mars, 2014
“Menaxhimi i ndryshimit dhe Inovacionit” Hajrë Hyseni- Hertfordshire Business School, UK Dhjetor, 2013
Punëtori në GEW: “Harro biznes planin, a e ke gjetur modelin e biznesit?” Alejtin Berisha- drejtor ekzekutiv dhe ligjërues i ndërmarrësisë në Universum Nentor, 2013
“Statistical Package for Social Sciencies (SPSS)” Prof Dr. Besnik Skenderi PhD Kand. Ardian Uka Nëntor, 2013
“E Drejta Biznesore” Dr. Katheleen A. Corbett- Eksperte nga SHBA Nëntor, 2012
‘’INTELLECTUALI PROPERTY LAW AND LITIGATION’’ J.D. Jack Russo- Këshilltarë STEVE JOBS Prill, 2012
“Menaxhimi i Financave në Kompani” Kolegji “UNIVERSUM” dhe IDEA CONSULTING Dhjetor, 2011
“Marketingu dhe Teknikat e Shitjes” Kolegji Universum IDEA Consulting Nëntor, 2011
“IP Licensing 3D-360°” Dr. Gregg Bresfold- Avokat dhe Ligjërues nga SHBA Tetor, 2011
“Business Law “ Dr. Thomas Sleik Mars, 2011
Kurs Trajnues ne LITIGATION Dr. iur. Danya Grunyk, MBA Nëntor, 2010
“Menaxhim të Shërbimeve” Kolegji Universum Tetor, 2010
“Menaxhimi i Marrëdhënieve me Publikun dhe Media” Alban Kastrati – Zyrtar i Marrëdhënieve me Publikun në IPKO Maj, 2010
Seminari me drejtorët e shkollave, DKA- ve dhe përfaqësuesve te MASHT me teme “Vlerësimi i brendshëm ne arsimin para universitar”, Kolegji Universum Janar, 2012
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Metodologjitë e reja dhe te mësuarit gjithë përfshirës” Kolegji Universum Gusht, 2011
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Entrepreneurship in Education” Kolegji Universum Gusht, 2011
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhës angleze me teme “CELTA Trainings- Class discipline”, Christopher Lydon Gusht, 2011
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhës angleze me teme “Communications on mixed classes”, Christopher Lydon Korrik, 2011
Seminari me drejtorët e shkollave, DKA- ve dhe përfaqësuesve te MASHT me teme “Menaxhimi dhe Lidershipi ne Arsim Kolegji Universum Janar, 2010
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Mësimdhënia me nxënësin ne qendër- shkathtësitë e prezantimit” Kolegji UNiversum Gusht, 2010
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhës angleze me teme “High School Classes”, Bernie Raimarkers Gusht, 2010
Trajnimi i mësimdhënësve te gjuhes angleze me teme “Young Learners” Bernie Raimarkers Gusht, 2009
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Përdorimi i sistemit e-net, tabelave interaktive dhe e-learning Kolegji Universum Gusht, 2009
Trajnimi i mësimdhënësve me teme “Shkathtësitë baze për mësimdhënie efektive”, Kolegji Univresum Gusht, 2009
Close