• Language
  • +377(44)-144-062
logo2

“Menaxheri i Ri” Reality Show

Postuar më: 12/08/2015

Menaxheri i Ri është Show Televiziv i bazuar në idenë e ‘Apprentice’ të Donald Trump në SHBA dhe Alan Sugar në Britani, i cili i dedikohet të rinjëve 17-19 vjecar në vitin e fundit të shkollës së mesme të cilët garojnë për të fituar cmimin e madh prej 10,000 euro ne total (3,000 euro para per nisje te biznesit, 3,400 euro burse studimi ne Kolegjin Universum dhe 3,600 euro vlere hapesire inkubimi dhe mentorim ne nisjen e biznesit tuaj)!

Emisioni i cili gjithsej zgjatë 9 episoda (8+1 episodë Best Of) dhe me 12 pjesëmarrës, ka për qëllim të edukoj të rinjtë dhe të zhvilloj tek ta shkathtësitë e ndërmarrësisë, udhëheqjes, kreativitetit dhe punës në grup. Gjithashtu, emisioni ka për qëllim që të nxjerr në pah liderët e rinj të Kosovës dhe ti mbështes ata përmes trajnimit, ekspozimit me botën reale dhe një cmimi të jashtëzakonshëm monetar.

Apliko online

https://docs.google.com/forms/d/1-EGvaSdsYUeD-mJS-LHXwbppgNq5mMXZQ-jvjPEbE28/viewform

Kthehu
Close