fbpx

Entrepreneurship Weekend 3 - V4 Experiences

Java e Ndërmarrësisë synon të sjellë kulturën dhe ndikimin e sipërmarrjes në Visegrad për studentët e Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Po kështu, Java e Ndërmarrësisë synon të shërbejë si një urë lidhëse midis akademisë, komunitetit dhe biznesit. Në thelb ideja që qëndron prapa kësaj jave është që të marrin të rinjtë në bord me mendësinë ndërmarrëse në mënyrë që të gjenerojnë rritje ekonomike dhe mundësi punësimi për vendet e Ballkanit duke ndjekur përvojat më të mira të Visegradit në këtë kontekst. Përmes kësaj, siguroni punëtori për ndërmarrësi të ofruara nga 4 universitete të ndryshme nga Vishegradi në fushën e ndërmarrësisë.

Universitetet Partnere

Ky projekt financohet nga Visegrad Fund.