fbpx

Diplomë e dyfishtë me Mykolas Romeris në Lituani - Gjuhë Angleze

Merrni diplomë të dyfishtë në Lituani!

Programi i studimeve Bachelor me diplomë të dyfishtë (Double Degree) në Gjuhë Angleze, ofrohet në bashkëpunim me Universitetin Mikolas Romeris nga Lituania. Universiteti Mykolas Romeris është Universitet publik dhe gjindet në Vilnius, Kryeqytetin e Lituanisë. Lituania është anëtare e BE-së që nga viti 2004.

Universiteti Mykolas Romeris radhitet ne top 5. nga 37 institucione të arsimit të lartë lituaneze.

Janë rreth 7,500 studentë që studiojnë në këtë Universitet, ku përfshihen rreth 600 studentë ndërkombëtarë, si dhe rreth 400 pjesëtarë të stafit akademik.

Universiteti ofron programe studimi për Doktoraturë, Master dhe Bachelor.

 

Në kuadër të këtij programi, studentët përfundojnë 2 vite në Kolegjin Universum dhe e vazhdojnë vitin e tretë në Universitetin Mykolas Romeris. Përveç kësaj, programi i diplomës së dyfishtë përfshin edhe praktikën profesionale si dhe punimin e diplomës në Lituani apo cilindo shtet tjetër të BE-së me bursë Erasmus.

Me përfundimin e studimeve në këtë program, studentët përfitojnë dy diploma të njohura ndërkombtarisht, duke u pajisur kështu me diplomë Bchelor nga Universiteti Mykolas Romeris si dhe me diplomë të dytë Bachelor nga Kolegji Universum.

Studentët që aplikojnë të jenë pjesë e programit për diplomë të dyfishtë (Double Degree) nga Kolegji Universum dhe Mykolas Romeris University, duhet të përfundojnë dy vite në Kolegjin Universum dhe pastaj vitin e tretë e vazhdojnë në Mykolas Romeris University në Lituani . Përveç kësaj, programi i diplomës së dyfishtë përfshin edhe praktikën profesionale për studentët (15 ECTS) dhe punimin e diplomës (15 ECTS).

Universiteti Mykolas Romeris ju ofron studentëve tanë mundësi unike të shkëmbimit semestral me bursë Erasmus në një nga universitetet e tyre partnere në BE gjatë kohës së qëndrimit në Lituani. Gjithashtu, iu ofrohet mundesia që edhe gjatë punimit të diplomës, studentët tanë të marrin bursë Erasmus, ta përfundojnë temën në një shtet tjetër të BE-së ku qëndrojnë me bursë, si dha ta mbrojnë atë online nga distanca.

1ST YEAR          
Semester 1          
    Kolegij Unviersum   Mykolas Romeris University  
No. M/E Subjects ECTS M/E Subjects ECTS
1 M ELI-A2 6 M Introduction to Studies 6
2 M Introduction to English Language Linguistics  6 M Introduction to Linguistics 6
3 M Academic Writing – English Language 6 M Modern English 1 (Phonetics and Language in Use) 6
4 M Introduction to English Literature, Part I: Morality and Mind 6 M UK and USA Country Studies 6
5 E Albanian Literature: Romanticism & Realisms 6 M Second Foreign Language 1 (German) 6
6 E Introduction to German I        
  Total  30 ECTS        
Semester 2            
No. M/E Subjects ECTS M/E Subjects ECTS
1 M ELI- B1 6 M Modern English 2 (Language in Use) 6
2 M Albanian and English Phonetics and Phonology   6 M Philosophy 6
3 M Introduction to Translation and Interpretation 6 M Basics of Translation 6
4 M Introduction to English Literature, Part II: the Victorian Novel, Industrialism and “Modernity” 6 M World Literature 6
5 E Research Methodology 6 M Second Foreign Language 2 (German) 6
6 E Introduction to German II        
  Total  30 ECTS      
2ND YEAR
Semester 3
No. M/E Subjects ECTS M/E Subjects ECTS
1 M ELI1 – B1+ 6 M Basics of Literary Analysis 6
2 M English Language Morphology 6 M Modern English 3 (Morphology and Syntax) 6
3 M Introduction to Journalism 6 M English for Specific Purposes and Communication 1 (Business) 6
4 M The Practice of Translation 6 M Translation Technologies 6
5 E Albanian Literature: Romance & Realisms 6 M Second Foreign Language 3 (German) 6
6 E Film Translation Workshop
7 E Introduction to German III
Total  30 ECTS
Semester 4
No. M/E Subjects ECTS M/E Subjects ECTS
1 M ELI - B2 6 M English for Specific Purposes and Communication 2 (Public Administration) 6
2 M English Language Syntax 6 M Academic Writing 6
4 M Internship and Career Orientation 8 M Theory of Language for Specific Purposes 6
5 E A Survey of English-language Poetry: Epic to Free Verse 6 M 6
6 E Translation for Administration and Business Computational Terminology Research and Management
7 E Literary Translation: Problems and Possibilities 6 M Second Foreign Language 4 (German) 6
8 E Introduction to German IV
Total  30 ECTS
Semester 6
Nr. M/E Subjects ECTS M/E Subjects ECTS
1 M Thesis 10 Term Paper 6
2 M ELI 6 – C1 6 English for Specific Purposes and Communication 4 (Finance) 6
3 M Discourse Analysis 6 Discourse Analysis 6
4 M Intercultural Understanding: Policy and Practice 6 M Second Foreign Language 6 (German) 6
5 E Translation for Administration and Business  6
6 E Web-based Journalism  6
7 E Community Service Writing  6
8 E Literary Translation: Problems and Possibilities  6 M Country Studies of Germany 6
9 E Introduction to German V 6
10 E German for Specific Purposes 6
Total  30 ECTS
Semester 7 ECTS
No. M/E Subjects M/E Subjects ECTS
M Bachelor Thesis 15
M Professional Practice 15
Total 30 ECTS

Universiteti Mykolas Romeris është i akrediatuar nga autoritetet e shtetit në Lituani. Në këtë akreditim përfshihet edhe programi i Gjuhës Angleze.

Kolegji Universum është i akredituar si institucion i arsimit të lartë nga Agjencia Kosovare për Akreditim. Edhe programi i Gjuhës Angleze në Kolegjin Universum është i akredituar nga e njëjta agjenci.

Për t’u pranuar në këtë program, studentët e interesuar duhet të aplikojnë për regjistrim në Kolegjin Universum. Me pranimin në Kolegjin Universum, studentëve automatikisht u sigurohet mundësia për vazhdimin e vitit të tretë të studimeve bachelor në Mykolas Romeris University në Lituani.

Për të vazhduar studimet në  Mykolas Romeris, kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë të përfunduar 2 vite studime në Kolegjin Universum;
  • Të kenë përfunduar provimet e parapara për këto 2 vite (120 ECTS)

Përveç këtyre, edhe studentët që janë aktualisht në përfundim të vitit të parë apo të dytë në nivelin bachelor në Kolegjin Universum mund të zgjedhin të vazhdojnë vitin e tretë në Mykolas Romeris University në Lituani në kuadër të këtij programi.

Gjithashtu, studentët që kanë përfunduar vitin e parë apo të dytë të studimeve në universitetet tjera publike dhe private dhe duan të transferojnë studimet e tyre në Kolegjin Universum, mund ta vazhdojnë vitin e tretë në Mykolas Romeris University në Lituani.