fbpx


Profesionet e pershtatshme për studentët e  Gjuhës Gjermane

Mësimdhënës 
Përkthyes > Interpretues
Call Agent
Content Writer
Content Translator
Media Monitor