fbpx

​Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për BURSA për shkëmbim studentor edhe në The Philipps University of Marburg, në Gjermani, në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian.
Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master në programet Biznes dhe MenaxhmentGjuhë dhe Letërsi Angleze (+ me specializim në gjuhë Gjermane), dhe Shkenca Politike të aplikojnë. Të drejtë aplikimi kanë edhe studentët e drejtimit Shkenca Kompjuterike mirëpo për këtë drejtim njohja e mirë e gjuhës Gjermane (C1/C2) është e domosdoshme.
​Informata mbi shkëmbimin:

 • Shkëmbim i studentëve për studime semestrale
 • Periudha e studimeve: Semestri vjeshtor 2019/2020
 • Kohëzagjatja e bursave: 1 Semestër
 • Kompensim mujor: 850 euro
 • Shpenzimet e trasnportit vajtje – ardhje: 275 euro

Kriteret e nevojshme për aplikim për studentët:

 • Përfundimi i të paktën një semestri (5 provime të përfunduara) në Kolegjin Universum
 • Puna vullnetare dhe pjesëmarrja aktive në organizimet e ndryshme në Universum
 • Nota mesatare të paktën 8.0

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. Testi (Certifikimi) i gjuhës Angleze – Anglia Examination, niveli B2
 2. Transkipta e notave në Gjuhë Angleze
 3. Kopje e pasaportës
 4. 1 fotografi të formatit të pasaportës (300pix; size – 3*4 cm; file – .jpg)
 5. CV në Gjuhë Angleze
 6. Letër Motivimi në Gjuhë Angleze

Dokumentet e aplikimit (1 deri në 6) duhet të dërgohen të skanuara në email: [email protected]

Vetëm studentët që kalojnë në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë nga komisioni. Përparësi në aplikim kanë studentët të cilët nuk janë përfitues të ndonjë burse paraprake nga Kolegji Universum.

Studentët e përzgjedhur për bursë duhet të nënshkruajnë Aneks Kontratën dhe Kontratën Mësimore.

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Suksesi akademik (40%)
 • Niveli i gjuhës angleze (40%)
 • Suksesi në intervistë (20%)
 • -10 për cdo aplikim të mëhershëm
 • +10 për studentët me nevoja të vecanta (e dokumentuar)
 • -10 në rast aplikimi për studime dhe internship në të njejtën kohë

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM ËSHTË 15 MAJ 2019, ORA 24:00!


Shikoni disa foto nga Universiteti dhe Gjermania