fbpx

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikime për bursa për shkëmbim studentor në Middle East Technical University në Turqi, në kuadër të programit Erasmus + Credit Mobility të Komisionit Europian.

Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master nga të gjitha drejtimet në Kolegjin Universum të aplikojnë.

Informata mbi shkëmbimin:
• Shkëmbim i studentëve për studime semestrale
• Periudha e studimeve: Semestri pranveror
• Kohëzagjatja e bursave: 1 Semestër (5 muaj)
• Studentët përfitojnë kompensim mujor: 800 euro
• Poashtu iu mbulohen shpenzimet e transportit vajtje – ardhje: 275 euro

Kriteret e nevojshme për aplikim për studentët:
• Përfundimi i të paktën një semestri (5 provime të përfunduara) në Kolegjin Universum
• Puna vullnetare dhe/ose pjesëmarrja aktive në organizimet e ndryshme në Universum
• Nota mesatare të paktën 8.0

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  1. Testi (Certifikimi) i gjuhës Angleze – Anglia Examination, niveli B2
  2. Transkripta e notave në Gjuhë Angleze
  3. Kopje e pasaportës
  4. 1 fotografi të formatit të pasaportës (300pix; size – 3*4 cm; file – .jpg)
  5. CV në Gjuhë Angleze
  6. Letër Motivimi në Gjuhë Angleze

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://forms.gle/vGxJjKgAodQw8dcR7

Vetëm studentët që kalojnë në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë nga komisioni. Përparësi në aplikim kanë studentët të cilët nuk janë përfitues të ndonjë burse paraprake nga Kolegji Universum.

Studentët e përzgjedhur për bursë duhet të nënshkruajnë Aneks Kontratën dhe Kontratën Mësimore.

Kriteret e përzgjedhjes:
• Suksesi akademik (50%)
• Niveli i gjuhës angleze (50%)
• -10 për cdo aplikim të mëhershëm
• +10 për studentët me nevoja të vecanta (e dokumentuar)

• -10 në rast aplikimi për studime dhe internship në të njejtën kohë;

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM ËSHTË 5 SHKURT, ORA 24:00!

Shikoni disa foto nga METU ?