fbpx

Studentët e Kolegjit Universum nga Departamenti Shkenca Politike kanë bërë një hulumtim në lidhje me nivelin e edukimit të deputetëve të Republikës së Kosovës.

Qëllimi i hulumtimit ka qenë identifikimi i nivelit të edukimit, drejtimet në të cilat këta deputetë kanë diplomuar si dhe vendet e përzgjedhura nga ta për përfundimin e studimeve.

Sipas statistikave të nxjerra nga hulumtimi i studentëve prej 120 deputetëve, 53 deputetë kanë përfunduar studimet bachelor, 48 prej tyre kanë përfunduar studimet master dhe 15 kanë përfunduar studimet post diplomike (PhD), ndërsa 2 deputetë janë me shkollim të mesëm, dhe 2 të tjerë nuk e kanë deklaruar shkollimin.

Për më shumë, lexoni infografiken e përgatitur nga studentët e Kolegjit Universum: