• Language
  • +377(44)-144-062

Botimet

Botimet
Emri i Trajnimet Ligjeruesi Data
E Drejta Ndërkombëtare V1 dhe V2 Universum Press, Prishinë 2015 Redaktuar nga Malcolm D Evans
Teoritë e Integrimit Europian Universum Press, Prishinë 2015 Ben Rosamond
Arti dhe Shkenca e Lidershipit Universum Press, Prishinë 2015 Afsaneh Nahavandi
Doracaku I Bashkimit Europian Universum Press, Prishinë 2015 Erik Jones et al.
Metodat Hulumtuese në Shkencat Shoqërore Universum Press, Prishinë 2015 Sotirios Sarantakos
Administrimi dhe Menaxhimi Publik – Hyrje Universum Press, Prishinë 2015 Owen E. Hughes
Politika Publike – Një Qasje e Re Universum Press, Prishinë 2015 Christoph Knill dhe Jale Tosun
Qeverisja dhe Politika e Bashkimit Evropian Universum Press, Prishinë 2013 Neill Nugent
Sistemi Politik i Bashkimit Evropian nga Simon Hix Universum Press, Prishinë 2013 Bjorn Hoyland
Politikat dhe Proceset e Politikave te Bashkimit Evropian Universum Press, Prishinë 2013 Laurie Buonanno dhe Neill Nugent
Politika e Jashteme e Bashkimit Evropian Universum Press, Prishinë 2013 Stephan Keukeleire dhe Jennifer MacNaughtan
Politika e Sigurise dhe e Mbrojtjes ne Bashkimin Evropian Universum Press, Prishinë 2013 Jolyon Howorth
Parimet Kushtetuese të Marrëdhënieve të Jashtme të BE-së Universum Press, Prishinë 2013 Geert De Baere
Pajtueshmëria dhe Zbatimi i së Drejtës i BE-së Universum Press, Prishinë 2013 Redaktuar nga Marise Cremona
Evropa dhe Transformimi Ekonomik Kombetar: BE-ja pas Dekades se Lisbones Redaktuar Universum Press, Prishinë 2013 Mitchell P. Smith
Universum Jurnal ( Revist Shkencore) 3 Prishtinë, 2010 Universum Press
Lidershipi (si të bëhemi të rëndësishëm) Universum Press , Prishinë, 2010 Mr. Sc. Belul Beqaj
The International Journal of Balkan Policy Research Volume 1- ISSUE 2 Universum College
Integrimet Ekonomike Evropiane Prishtinë, 2008 Prof. Dr. Musa Limani
Makroekonomia Aplikative Prishtinë, 2008 Prof. Dr. Musa Limani
Fjalor kontabiliteti Prishtinë, 2008 Prof. Dr. Hajrullah Gorani
Menaxhment Bankar Prishtinë, 2008 Prof. dr. Gazmend Luboteni
Universum Jurnal ( Revist Shkencore) Prishtinë, 2008 Universum Press
Universum Jurnal ( Revist Shkencore) 2 Prishtinë, 2009 Universum Press
Close