fbpx

Infermieri

Programi i infermierisë ka nevojë për një shumëllojshmëri të gjerë të aftësive dhe njohurive, që nga teknikat fizike të mbështetjes personale, deri te njohja e sëmundjeve, mjekimi dhe monitorimi i pacientëve, nga mbështetja emocionale dhe sociale e përdoruesve të shërbimeve, miqve dhe familjeve të tyre, e deri te trajtimi i të mjeruarit.

Kjo njësi ofron një përmbledhje të parimeve mbështetëse, vlerave dhe kërkesave themelore të praktikës për rolet në infermierinë, duke u dhënë studentëve një pasqyrë të profesionit dhe duke mbështetur përparimin në infermierinë ose rolet e lidhura me to. Ai përqendrohet në katër fusha: parimet themelore të kujdesit, faktorët që ndikojnë në cilësinë e kujdesit, shëndetin, sigurinë dhe përgjegjësitë e mbrojtjes / mbrojtjes së mjekut të kujdesit shëndetësor, dhe sigurimin e një mbështetje efektive për përdoruesit e shërbimeve që përdorin shërbime shëndetësore dhe të kujdesit.

  Planeprogrami Infermieri 
Semester I
NrM/ESubjectECTS
1MStudy Skills2
2MLigji, politika dhe praktika etike në kujdesin shëndetësor dhe shoqëror15
3MMbështetja e rrugëtimit individual përmes shëndetit të Integruar dhe Kujdesit shoqëror15
4MBazat e praktikës së bazuar në fakte15
5MDemonstrimi i parimeve dhe vlerave profesionale në praktikën e shëndetit dhe kujdesit shoqëror I15
Semester II
NrSubjectECTS
1MEdukimi Shendetesor15
2MPraktika efektive e kujdesit shëndetësor duke përdorur Matematikën15
3M9 Anatomy and Physiology for Health and Ill-Health15
4MDemonstrimi i parimeve dhe vlerave profesionale në praktikën e shëndetit dhe kujdesit shoqëror I15
Semester III
NrSubjectECTS
1MInovacioni dhe përmirësimi përmes metodave hulumtuese15
2MParimet dhe bazat e praktikës në Infermieri15
3MNjohja dhe kuptimi i nevojave te pacienteve me probleme shëndetësore afatë-gjate15
4EMbështetja e Kujdesit Ortopedik15
Semester IV
NrSubjectECTS
1MInovacioni dhe përmirësimi përmes metodave hulumtuese15
2MFarmakologjia dhe Menaxhimi mjekesor15
3MQasjet Reflektuese në Zbatimin e Praktikës15
4EMbështetja e praktikuesve në ambientet e kujdesit urgjent15

AKREDITIMI

Programi i Infermierisë në Kolegjin Universum është program i akredituar nga Instituti Anglez BTEC Pearson.

Çfarë është BTEC Pearson?

Pearson është lider e mësimit në botë, me ekspertizë në programet mësimore dhe vlerësim, dhe një sërë shërbimesh lidhur me mësimin. Pearson punon ngushtë me qeveritë, mësuesit, nxënësit, studiuesit, autorët dhe ekspertët lokale për ta vendosur arsimimin në duart e më shume njerëzve në botë, duke e bërë këtë në mënyrë më frymëzuese. BTEC është pjesë e Pearson.
Kualifikimet BTEC janë kualifikime profesionale më të popullarizuara në Mbretërinë e Bashkuar dhe ofrohen me sukses në të gjithë globin nga Pearson Qualifications International. Qendrat BTEC respektojnë të gjitha politikat dhe rregulloret e BTEC.
Diploma e BTEC janë kualifikime të arsimit të lartë të njohur ndërkombëtarisht në nivelin 4 dhe 5 që janë ekuivalente me vitet e para dhe të dyta të një diplome universitare (Bachelor).

Diploma Pearson dhe Kolegji Universum

Kolegji Universum është e vetmja qendër në Kosovë e aprovuar nga Pearson për të ofruar programet e Dizajnit dhe të Infermieris të këtij Institucioni në vend. Pas përfundimit studentët e Kolegjit Universum marrin diplomën nga BTEC Pearson e cila njihet në Kosovë dhe jashtë vendit.

Diploma Pearson dhe MASH

Që prej vitit 2016 BTEC Pearson dhe MASH kanë bashkëpunuar në zhvillimin profesional me cilësi të lartë në Kosovë.
Marrëveshja midis MASH dhe BTEC siguron që programet e këtij insitucioni të ofruara nga qendrat në Kosovë të njihen zyrtarisht si programet e tjera të rregulluara nga AKK.

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?


Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Laboratori inovativ

Kolegji Universum u siguron studentëve një sërë burimesh dhe shërbimesh për të mbështetur mësimin dhe kërkimin e tyre. Kolegji Universum dëshiron të bëjë gjithçka që është e mundur për t’i ndihmuar studentët që të qëndrojnë aktiv dhe të angazhuar gjatë ligjeratave dhe praktikës.
Kolegji Universum është i pajisur me laboratore  të Infermieris në Kampusin në Lipjan dhe Ferizaj. Laboratoret janë dizajnuara në mënyrë komode dhe janë të  pajisur me shtretër, pacient-kukulla dhe mjete tjera të nevojshme në mënyrë që mësimi të jetë sa më efektiv.

20201207_161437
20201207_161446
20201207_161542
20201207_161533
20201207_161734
20201207_161834
20201207_162018
20201207_162100

Praktika në Laborator

Në Programin e Infermieris pjesa praktike është thelbësore në mënyrë që studentet të arrijnë një efikasitete të lartë në studime. Vënia në praktik e çdo njësie mësimore lehtëson proceduren e mësimnxënies së studenteve.

20201224_093838
20201224_093540
20201218_123336
20210115_113806
20201224_093850
20210115_114637
130587496_10159134979392244_4350128125741744551_o
130454221_10159134979402244_5261157030867241336_o

Praktika me VR (Virtual Reality)

Studentët e Programit të Infermierisë në Kolegjin Universum po përdorin paisje VR (Virtual Reality) gjatë praktikës profesionale në laboratorët inovativ të Kolegjit Universum. Përmes këtyre simulimeve studentët po praktikojnë aftësitë e tyre në një “mjedis të sigurtë-virtual”. Përdorimi i pajiseve VR në Kolegjin Universum po rrit në mënyrë efektive njohuritë në edukimin infermieror tek studentët. Vënia në praktik e çdo njësie mësimore po lehtëson proceduren e mësimnxënies së studentëve.

BTEC është një nga markat më të njohura në botë të mësimit të aplikuar, duke angazhuar studentë në aftësi praktike, ndërnjerëzore dhe të të menduarit, për më shumë se tridhjetë vjet. BTEC-të janë kualifikime të lidhura me punën për studentët që ndërmarrin hapat e tyre të parë në punësim, ose për ata që janë tashmë në punësim dhe që kërkojnë mundësi të zhvillimit të karrierës. BTEC sigurojnë përparim në vendin e punës drejtpërdrejt ose përmes studimit në universitet dhe gjithashtu janë krijuar për të përmbushur nevojat e punëdhënësit.

Marrëveshje bashkëpunimi për punësim të studentëve

Kolegji Universum dhe DEKRA Akademie kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional, trajnimit, kualifikimit dhe pajisjen e infermierëve të përgjithshëm me licencë Gjermane dhe punësimin e tyre në Gjermani.

DEKRA Akademie do t’i ofrojë FALAS dhe në mënyrë të dedikuar studentëve të Kolegjit UNIVERSUM, drejtimi  Infermieri:
  •  Mësimin e gjuhës Gjermane deri në nivelin B2
  •  Kontratën e punës në Gjermani me punëdhësit më prestigjozë
  • Trajnimin profesional dhe përgatitjen për pajisje me licensë Gjermane të Infermierit
  • Transferimin në Gjermani me të gjitha lehtësirat procedurale
Rexhep Luci, Nr. 5, Prishtinë, Kosovë
+38343921833

Kolegji Universum ka nënshkruar marrëveshje ​”Jens Wiegrebe Personalberatung für die Sozialwirtschaft” për punësim të studentëve të Programit Infermieri në Gjermani.

Jens Wiegrebe Personalberatung Tellweg 15 97292 D-Uettingen, Germany
+49 93 69 / 98 00 240

Apliko tani, përfito praktikë profesionale dhe punësim në Gjermani!

Për t’u pranuar në këtë program, studentët e interesuar duhet të aplikojnë për regjistrim në Kolegjin Universum. Me pranimin në Kolegjin Universum, studentëve automatikisht u sigurohet mundësia për vazhdimin e vitit të tretë të studimeve bachelor në Northampton University në Angli.

Për të vazhduar studimet në Northampton University, kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

Të kenë të përfunduar 2 vite studime në Kolegjin Universum;

Të kenë përfunduar provimet e parapara për këto 2 vite (120 ECTS)

Përveç këtyre, edhe studentët që janë aktualisht në përfundim të vitit të parë apo të dytë në nivelin bachelor në Kolegjin Universum mund të zgjedhin të vazhdojnë vitin e tretë në Northampton University në Angli në kuadër të këtij programi.

Gjithashtu, studentët që kanë përfunduar vitin e parë apo të dytë të studimeve në universitetet tjera publike dhe private dhe duan të transferojnë studimet e tyre në Kolegjin Universum, mund ta vazhdojnë vitin e tretë në Northampton University në Angli.

Prof. MSc. Tevide Shabani

DREJTORESHË AKADEMIKE E PROGRAMIT INFERMIERI NË KOLEGJIN UNIVERSUM