fbpx

 

Numri i orëve praktike të cilat duhet të kryhen nga studentët e departamentit të  Infermierisë

  • Sipas programit Pearson studentët për vitin e parë duhet të përfundojnë 225 orë klinike dhe 450 orë klinike për vitin e dytë
  • Sipas programit vendor studentët në fund të 3 viteve duhet të përfundojnë 2400 orë klinike

Institucionet apo organizatat për të kryer punën praktike

  • Klinikat në kuadër të QKUK-së
  • Spitalet rajonale
  • QKMF-të
  • QMF-të
  • Spitalet private

Format për plotësim [për punë praktike]