fbpx

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Mykolas Romeris Universitynë Lituani, në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility.

Ftojmë të gjithë studentët e nivelit Bachelor në programin Biznes dhe Menaxhment dhe Gjuhë Angleze të aplikojnë për shkëmbim semestral.

Informata mbi shkëmbimin:

 • Shkëmbim i studentëve për studime semestrale
 • Periudha e studimeve: Semestri vjeshtor 2019/2020
 • Kohëzagjatja e bursave: 1 Semestër
 • Kompensim mujor: 800 euro
 • Shpenzimet e trasnportit vajtje – ardhje: 275 euro

Kriteret e nevojshme për aplikim për studentët:

 • Përfundimi i të paktën një semestri (5 provime të përfunduara) në Kolegjin Universum
 • Puna vullnetare dhe pjesëmarrja aktive në organizimet e ndryshme në Universum
 • Nota mesatare të paktën 8.0

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://forms.gle/vGxJjKgAodQw8dcR7 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. Testi (Certifikimi) i gjuhës Angleze – Anglia Examination, niveli B1
 2. Transkipta e notave në gjuhën Angleze
 3. Kopje e pasaportës
 4. 1 fotografi të formatit të pasaportës (300pix; size – 3*4 cm; file – .jpg)

Vetëm studentët që kalojnë në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë nga komisioni. Përparësi në aplikim kanë studentët të cilët nuk janë përfitues të ndonjë burse paraprake nga Kolegji Universum.

Studentët e përzgjedhur për bursë duhet të nënshkruajnë Aneks Kontratën dhe Kontratën Mësimore.

Kriteret e përzgjedhjes:
• Suksesi akademik (50%)
• Niveli i gjuhës angleze (50%)
• -10 për cdo aplikim të mëhershëm
• +10 për studentët me nevoja të vecanta (e dokumentuar)

• -10 në rast aplikimi për studime dhe internship në të njejtën kohë;

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM ËSHTË 13 NËNTOR 2019, ORA 24:00!

Shikoni disa foto nga Universiteti: