fbpx

Ne kuader te nderkombetarezimit, Zyra Nderkombetare e Kolegjit Universum  fton  të gjithë stafin akademik part-time, në të gjitha programet e studimit, te gjitha kampuset e Kolegjit Universum të aplikojnë për shkëmbim të stafit në University of Leon në Spanjë.

Informata mbi shkëmbimin:

 • Periudha e shkëmbimit: Caktohet ne aprovim me drejtorin/kordinatorin e departamentit. Periudha e shkembimit duhet te zgjedhet periudha kur nuk ka ligjerata ne Kolegjin Universum. 
 • Kohëzagjatja e bursave: 5 ditë + 2 ditë udhëtim (1 javë)
 • Kompensim ditor: 160 euro
 • Shpenzimet e trasnportit vajtje – ardhje: 360 euro
 • Shteti: Spanjë
 • Universiteti: University of Leon, Spanje 
 • Stafi akademik do te ligjeroje max 8 ore gjate javes;
 • Stafi pergatit Teaching Plan per ligjerim ne lenden/kursin qe ka zgjedhur; (shiko Staff Mobility for Teaching Agreement) 
 • Stafi i caktohet nje prof host/mentor ne universitetin prites;
 • Stafi pranon Certifikate per Mesimdhenie Nderkombetare nga universiteti prites mbeshtetur nga Komisioni Evropian;

Kriteret e perzgjedhjes: 

 • Aplikuesi duhet të jetë anëtar i stafit dhe të ketë kontratë të lidhur me Kolegjin Universum; 
 • Aplikanti duhet të jetë i gatshëm të kontribuojë në objektivat e përgjithshme të Kolegjit Universum;
 • Njohuri e Gjuhës Angleze (së paku niveli B2) 
 • Përputhja e programit të ligjërimit me universitetin prites
 • Aftesi të mira komunikimi   
 • Perparesi perzgjedhje kane stafi qe ka qene aktiv ne aktivitetet akademike, sociale dhe promovuese te Kolegjit Universum
 • Perparesi perzgjedhje kane stafi qe nuk kane perfituar me heret ndonje burse/trajnim jashte vendit te Kolegjit Universum. 

Procesi i shkembimit te stafit

 1. Para aplikimit, stafi duhet te perzgjedhe datat ne dakordim me kordinatorin/drejtorin e departamentit;
 2. Zyra Nderkombetare pranon aplikimin dhe merr aprovim nga Drjetori Akademik/Kordinatori 
 3. Perzgjedhja Finale (Zyra Nderkombetare , Departaementi dhe Zv. Presidentja per Ceshtje Akademike) 
 4. Zyra Nderkombetare procesin aplikimin ne Universitetin prites;
 5. Pas aprovimit nga universiteti prites, stafi mbetet ne kontakt me universitetin prites per detajet tjera.

Dokumnetet e bashkangjitura: 

 • Dorcaku per Shkembim te Stafit 
 • CheckLista 
 • Manuali per Udhetim per Staf 
 • Staff Mobility Agreement -template 

 Aplikimi bëhet online KËTU

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM ËSHTË 09 JANAR, ORA 24:00!  

Vemendje: Vetem aplikimet permes aplikacionit zyrtar pranohen. Për cdo pyetje shtesë, na shkruani apo caktoni takim me Zyrën Ndërkombetare
Suksese ne aplikim!  Zyra Nderkombetare