fbpx

Kolegji Universum është lider i ndërkombëtarizimit. Institucioni me më së shumti bashkëpunime ndërkombëtare në vend dhe projekte të financuara nga Komisioni Evropian. Aktualisht Kolegji Universum po implementon 7 projekte në kuadër të “Erasmus+ Capacity Building”. 

Kjo i kontribon shumë ngritjes së kapaciteteve të brendshme të Kolegjit Universum, përmirësimit të cilësisë, zhvillimit të kurrikulave, zhvillimit profesional të stafit përmes trajnimeve dhe vizitave në universitetet partnere dhe nxitjen e shkëmbimeve kulturore. 

Disa nga projektet që aktualisht po implementohen nga Kolegji Universum në bashkëpunim me Universitetet më prestigjoze në Evropë janë ITEM (Innovative Teaching Education in Mathematics), STEPS (MSc in Sustainable Food Production Systems), E-VIVA (Enhancing and Validating Service-Related Competencies in Versatile Learning Environments in Western Balkan Universities), E- UNITE (European Youth Network for Diversity and Tolerance), REBUS (Ready for Business), E-Drive dhe INTERBA. Shiko listen e universiteteve partnere në këtë projekte. 

Poashtu projekte tashmë të finalizuara janë projekti CONSUS dhe TEMPUS. Mëso më shumë..

Për më shumë informata ndiqni në facebook & instagram, kontaktoni në [email protected] apo telefononi në +383 44 144 062.