fbpx

Sot Kolegji Universum trajnoi stafin për nivelin e pestë të validimit të kualifikimeve sipas EQF ( European Qualification Framework). Validimi i kompetencave të studentëve të Kolegjit Universum është njëra prej objektivave kryesore të Projektit EVIVA.

Duke sjellur risi në fushën e arsimit në Kosovë, projekti synon të evidentojë kompetencat më themelore për ekonominë e shërbimeve dhe do të kontribuojë në transparencë më të lartë të tyre, për studentët, mësimdhënësit dhe punëdhënësit. Projekti është i financuar nga programi ERASMUS + i Bashkimit Evropian dhe synon të kontribuojë në avancimin e mëtutjeshëm të mënyrave të reja të të mësuarit në universitete vendore

Objektivat specifikë të projektit e-VIVA janë:
• Identifikimi dhe analizimi i qasjeve për aftësi dhe vërtetim i provave për të nxitur përshkueshmërinë midis arsimit të lartë dhe praktikës profesionale;
• Zhvillimi dhe rafinimi i sistemeve gjithëpërfshirëse të vlerësimit dhe vlerësimit të bazuar në TIK;
• Pasurimi i sistemeve ekzistuese të vërtetimit dhe certifikimit;
• Zhvillimi dhe aplikimi i një programi të pasur të zhvillimit dhe vlefshmërisë së kompetencave për aftësi dhe kompetenca të lidhura me shërbimin;
• Aplikimi i sistemit të vlerësimit dhe evidencimit e-VIVA;
• Vendosja e një bashkëpunimi të qëndrueshëm ndërmjet grupeve të synuara përkatëse dhe palëve të interesuara.

Për më shumë informata rreth projekteve ndërkombëtare të Kolegjit Universum kontakto +383 44 144 062 ose [email protected] apo ndiqni faqen në facebook & instagram.