• Language
  • +377(44)-144-062

Ligjërues musafir për lëndën ‘’EKONOMIKS’’

Postuar më: 28/06/2013

Te nderuar Koleg,

Kolegji “UNIVERSUM” ka kënaqësinë të ju informoj, që për lëndën ‘’EKONOMIKS’’ e cila ligjërohet nga bartës i lëndës Prof.Ardian UKA,për të cilën lëndë në cilësinë e mysafirëve ligjërues do të vijnë dy ekspertë të kësaj fushe, të cilët do ti ndajnë përvojat dhe njohurit me studentët e Kolegjit ‘’Universum’’.

Siç dihet ardhja e ligjëruesve mysafirë është konform sylabusave për lëndët përkatëse. Kolegji ‘’UNIVERSUM’’ prurjen e ekspertëve e konsideron si çështje shumë të rëndësishme për lëndët përkatëse, pasi nga këto ligjërata studentët mund të përfitojnë njohuri të rreja nga prizmi i praktikës përveç atij akademik.

Ligjëruesit Mysafirë:

Mr Avni Tafilaj – Menaxher Komercial/Post Telekomi i Kosovës Tema e cila do të ligjërohet ‘’Teoria e Lojës’’.

Mr Arburmi Shabani – Analist Financiar / Post Telekomi i Kosovës , Tema e cila do të trajtohet, ‘’Financat e Korporates II’’.

Koha dhe vendi i mbajtës së Ligjëratave:

Ligjerata me Mr Avni Tafilaj

Kampusi në Ulpianë-Prishtinë, 22/12/2011 në ora 17.00 deri 19.00, Kampusi Ferizaj, 19/12/2011 në ora 18.00 deri 20.00.

Ligjerata me Mr. Arburim Shabani

Kampusi Ferizaj, 23/12/2011 në ora 18.00 deri 20.00

Kthehu
Close