• Language
  • +377(44)-144-062

Kontakto zyrën ndërkombëtare

Zyrën për Bashkëpunim Ndërkombëtarë

Kolegji Universum, Ulpiana (objekti i Beni Dones), pn, Prishtinë, 10000

Tel. 038 555 315

Email. gentianaberisha@universum-ks.org,  international.admissions@universum-ks.org

 

 

 

Close