• Language
  • +377(44)-144-062

Shkollat Verore

Shkollat Verore

Shkollat Verore

Që nëntor të 2005, Kolegji Universum  është binjakëzuar me Chichester College, fitues i ‘Queen Anniversary Prizes’ për ndërkombëtarizim. Që nga viti 2005 e deri më tani afër 280 student kanë qenë pjesë e Shkollës Verore në Chichester College të Anglisë. Përveç Shkolla Ndërkombëtare Kolegji Universum në bashkëpunim me ANGLIA NETWORK EUROPE dhe ROC WEST BRABANT organizon Shkolla Verore për gjuhe Angleze në Kosove.

 

 

Close