• Language
  • +377(44)-144-062

Anglia Network Europe

Anglia Network Europe

Anglia Network në Kosovë

 

Që nga Shtatori 2005, Kolegji Universitar Universum është përfaqësues për Kosovë i rrjetit për certifikim ndërkombëtar në gjuhën angleze, Anglia Network Europe. Universum ka krijuar rrjetin kosovar, në cilin bëjnë pjesë mbi 140 mësimdhënës nga afër 70 shkolla fillore dhe të mesme nga e gjithë Kosova si dhe qëllim ka stimulimin dhe strukturimin e gjuhës angleze përmes organizimit të certifikimit, trajnimit të mësimdhënësve, kampeve dhe shkollave verore etj. Në websajtin zyrtar www.anglianetwork.eu mund të merrni informata edhe në gjuhën shqipe.

Nëse dëshironi të dini më shumë për aktivitetet e Anglia Network Europe e sidomos për shkollat verore qe organizohen në Kosove dhe Evropë, kontaktoni Zyren per Bashkëpunim Ndërkombëtar:

arlinda@universum-ks.org

info@universum-ks.org

www.anglianetwork.eu

Close