• Language
  • +377(44)-144-062

Work and Travel

Work and Travel

Programi Puno dhe udhëto në SHBA (Work & Travel in USA)

Nga viti 2007 , Kolegji Universum në bashkëpunim me Zip Travel nga Maqedonia,  ka organizuar programin “Puno dhe Udhëto” në SHBA. Përmes këtij programi, studentët mund të punojnë në SHBA gjatë 4 muajve të verës dhe njëkohësisht të shëtisin një nga vendet më të zhvilluara në botë, SHBA-të. Deri tani, mbi 120 studentë kanë përfituar nga ky program.

 

Për më shumë informata lidhur me programet e shkëmbimit kontaktoni:

 

Zyrtar për Bashkëpunim Ndërkombëtarë
Kolegji Universum, Kati III
Ulpiana (objekti i Beni Dones), pn, Prishtinë, 10000
info@universum-ks.org
Tel. 00381 555 315

Close