fbpx


Kolegji Universum
 dhe Spitali FATI IM, sot nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi, e cila do të ju mundësojë studentëve të Infermierisë të kryejnë punën praktike në këtë institucion. 

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është që studentët të aplikojnë dhe zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në një mjedis pune. Puna praktike dhe zhvillimi i aftësive do të rrisë shanset për punësim dhe do të ndihmojë në zhvillimin e aftësive personale 


Për më shumë informata ju lutem ndiqni faqen në facebook.
#UniversumEshtePunesim