• Language
  • +377(44)-144-062

OPEN DAY

Postuar më: 28/06/2013

Ejani dhe informohuni për mundësitë që ofron Kolegji Universum

Programi i OPEN DAY
Gjatë tërë ditës  do te keni mundësin të informoheni rreth programeve të studimit, profesorëve, metodologjisë së ligjërimit, programeve ndërkombëtare, bursave të studimit në Universum dhe jashtë vendit, internshipet/praktikat profesionale, punësimit pas studimeve, shërbimeve studentore si dhe mund jeni pjesë e disa ligjëratave, workshope dhe shumë aktiviteteve tjera.
Secila zyre do te ketë shtandin përkatës me materiale dhe ju mund te bisedoni me zyrtarët e Universumit në mënyrë individuale dhe të informoheni më hollësisht  rreth programeve dhe shërbimeve që ofrojnë.  Do te keni mundësin të takoni studentët aktual të cilët studiojnë në Universum dhe të bisedoni me ta për përparësitë e të studiuarit në Universum dhe gjithashtu të bisedoni me profesorët për metodat e ligjërimit  në Universum.
Të gjitha këto do te jenë të shoqëruara edhe me aktivitete argëtuese si: BBQ gjatë tërë ditës dhe nga 20.00 fillon koncerti me Shpat Deda dhe KAOS.??????????

Kthehu
Close