• Language
  • +377(44)-144-062

Studime Ekzekutive

Studime Ekzekutive

Bota në të cilën sot jetojmë është bërë shumë dinamike. Bota biznesore, më tepër se kurr kërkon njerëz me shkathtësi të përditësuara. Ne ofrojmë programe ekzekutive shumë interesante për individë dhe organizata në mënyrë që të plotësojmë nevojat e kohës.

Kolegji Universitar Universum organizon kurse të shkurtra trajnuese në fushën e biznesit, administrimit publik dhe drejtësisë.

Kurset e ofruara në fushën e Biznesit janë:

Menaxhimi i Resurseve Njerëzore
Menaxhimi i Marketingut dhe Shitjeve Efektive
Menaxhimi i Medieve dhe Marrëdhënieve me Publikun

Kurset e ofruara në fushën e drejtësisë zhvillohen nga profesorët vizitorë ndërkombëtar të cilët vijnë nga SHBA. Zakonisht këto kurse janë një apo dy javore, në fund të cilave merret një certifikatë e njohur ndërkombëtarisht.

Close