• Language
  • +377(44)-144-062

3 Kampuset dhe Infrastruktura

3 Kampuset  dhe Infrastruktura

Kolegji Universum posedon tre kampuse, atë të Prishtinës, Ferizajit dhe Gjakovës.

pr (1)
Kampusi në Prishtinë
Lagjja Ulpiana, përballë PTK-së,
Prishtinë, Kosovë
Tel.  +381 38 555 315
+377 44 144 062
f
Kampusi në Ferizaj
Rr. Fan Noli, Nr. 156
Ferizaj, Kosovë
Tel.      +381 290 324 596
+377  44 275 916

gjakova
Kampusi në Gjakovë
Rruga e UCK-së (përballë Pallatit të Kulturës dhe Bibliotekës së Qytetit)
Gjakovë, Kosovë

Tel.      +381 390 330 990
+377 45 559 485


Të gjitha kampuset janë të vendosura në lokacione shumë të përshtashëm që ofrojnë një ambient të këndshëm dhe të qetë studimi. Kampuset tona janë të dizajnuara që ti plotesojnë nevojat akademike dhe sociale te studentëve, duke u bërë vend i përfitimit te dijes dhe shoqërive te reja.

Close