• Language
  • +377(44)-144-062

Plani Strategjik

banner

Nga një vlerësim i rreth 2 milionë njerëzve, mbi 65% konsiderohen se i përkasin grup moshës 15-35, të cilat përafërsisht do të thotë një kapacitet prej rreth një milion studentë potencial. Është vlerësuar gjithashtu se rreth 30,000 njerëz çdo vit e mbushin moshën tetëmbëdhjetë vjeç.

Specializimi në tregun e arsimit të lartë në Kosovë është ende larg. Pozicioni i Kolegjit Universum në treg është unik për disa arsye: diferencim të produktit, përqendrohet në rritjen e kërkesës së tregut, pozita gjeografike, ekuilibrin në mes studimeve me kosto të ulët dhe konkurruese, kujdesin për studentët e tij, stafi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar.

Close