fbpx

Portali i njohur për mbrojtjen e të drejtave të autorit në punime shkencore “Plagiarism Today” ka cituar se si Universitetet në rajon po përdorin platformen për parandalimin e plagjiatures të krijuar nga Platforma Akademia. Lexo artikullin https://www.plagiarismtoday.com/2020/09/30/the-ongoing-albanian-plagiarism-crisis/

Softueri anti-plagjiaturë funksionon në 20 gjuhë të botës dhe ka në databazë miliarda hulumtime që do të ndihmojnë në saktësinë e softuerit dhe lehtësojnë identifikimin e plagjiaturës duke përmirësuar kështu nivelin e punimeve shkencore dhe të diplomave në vendin tonë. 

Për më shumë informata rreth softuerit dhe projekteve të radhës nga Kolegji Universum ndiqni në facebook & instagram, kontaktoni në [email protected] apo telefononi në +383 44 144 062.