fbpx

Programet e Studimeve Bachelor

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin tri vite (3 vite) dhe përmbajnë 180 ECTS kredi (60 ECTS kredi për vit). Grada e fituar në studimet Bachelor është Bachelor i Arteve (BA) ose Bachelor i shkencave (BSc).

Programet e Studimeve Bachelor me Diplomë të Dyfishtë

Biznes dhe Menaxhment

Kajaani University of Applied Sciences – Finland

Gjuhë Angleze

Universiteti Mykolas Romeris – Lituani

Programet e Studimeve Bachelor me diplomë nga Universiteti Northampton

Programet Profesionale Pearson

Niveli 3, 4 dhe 5

eSport

Teknologji Digjitale

Marketing