fbpx

Projektet hulumtuese

Kolegji Universum ka qenë pjesë e projekteve të ndryshme hulumtuese të realizuara në bashkëpunim me organizata dhe institucione kombëtare e ndërkombëtare. Disa nga hulumtimet e zhvilluara janë të paraqitura në tabelën më poshtë:

PROJEKTET HULUMTUESE
Projekti HulumtuesPartneri HulumtuesFusha e Hulumtimit
Monitorimi Global i ndërmarrësisë (GEM)SPARKHulumtimi më i madh në botë për ndërmarrësi. Kolegji
Universum Prezanton Ekipin Kombëtar të Kosovës.
Politika dhe Zgjedhjet

Friedrich-Ebert-Stiftung dhe INDEP

 

Politika dhe Zgjedhjet – Një hulumtim i opinionit të votuesve mbi politikat dhe zgjedhjet – Një hulumtim i opinionit të votuesve
Zgjedhjet Nacionale në Kosovë 2014Friedrich-Ebert-Stiftung dhe INDEPShqetësimet e Politikave Publike gjatë fushatës zgjedhore.
Shqetësimet e Politikave Arsimore gjatë Fushatës zgjedhore 2014INDEP dhe GIZShqetësimet e Politikave Arsimore gjatë Fushatës zgjedhore.
Depërtimi i Internetit në KosovëSTIKK, Ministria e Punëve të Jashtme dhe British CouncilNjë hulumtim studimor i kryer për të llogaritur numrin e shfrytëzuesve te internetit ne Kosovë.
Ofrimi i edukimit për Komunitetet Rom, Ashkali dhe EgjiptianQendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve
(ECMI) Kosovë, financuar nga UNICEF
Studimi Bazë mbi Ofrimin e Mësimit për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Fushë Kosovës.
Hulumtim mbi Planin e Veprimit Lokal për MjedisinQendra Regjionale e MjedisitHulumtim mbi planet, veprimet dhe aktivitetet mjedisore
Analizë e Tregut Kosovar të Pasurive të Paluajshtme KomercialeUniversumHulumtim mbi çmimet e tregut të pasurive të paluajtshme, qarkullimet dhe investimet në Kosovë
Perspektiva e BiznesitUniversumHulumtim mbi profilet e biznesit dhe aktivitetet e tyre.
Barometri i Punësimit-Raporti 2018UniversumZyra e Karrierës në Kolegjin Universum kryen hulumtime
vjetore mbi statusin e punësimit të studentëve
Biznesi në KosovëUniversumHulumtim i kryer për të analizuar trendët e përgjithshme të sektorit të biznesit në Kosovë
Studim i Tregut të Fuqisë Punëtore në KosovëUniversumHulumtim i kryer për të analizuar trendet e përgjithshme të forcës punëtore në Kosovë, siç janë profilizimi, migrimi etj..
Analizë e Produkteve VendoreINDEPHulumtim i kryer për të analizuar përdorimin dhe
popullaritetin e produkteve vendore, eksportet dhe importet, si dhe preferencat e blerësve në Kosovë.
Analizë e shfrytëzimit të energjisë elektrike për pajisjet shtëpiake.INDEPKonsumi i energjisë nga pajisjet shtëpiake.
Droga ne ShkollaUNIVERSUMHulumtim i realizuar në Shkollën e Mesme “Shaban Hashani” Ferizaj
Fëmijët e braktisur në Komunën e FerizajtUNIVERSUMHulumtim për fëmijet e braktisur në Komunën e Ferizajit
Ndikimi i dixhitalizimit ne MesimnxenieUNIVERSUMNdikimi I dixhitalizimi në mësimnxënie
BullingUNIVERSUMBulling
Suksesi në karrierë i studentëve të Kolegjit UniversumUNIVERSUMHulumtim mbi suksesin në karriere të studentëve të Kolegjit Universum
Hulumtimi i vendeve te lira te punes 2017 UNIVERSUMHulumtim mbi vendet e lira të punës
(Pa)Punësueshmëria kapitali human versus tregu në KosovëUNIVERSUMHulumtim mbi pa(punësueshmërinë) në tregun e Kosovës
Emigrimi kombetar i te rinjeve ne Komunen e GjakovesUNIVERSUMEmigrimi kombëtar i të rinjëve në Komunën e Gjakovës

Parashikimi Biznesor 2013

 

UNIVERSUMParashikim Biznesor

Politics and Elections

 

INDEPPolitics and Elections

Public Policy Report

 

INDEPPublic Policy Report
Sondazh për Planin Lokal të Veprimit në MjedisQendra Regjionale e Mjedisit, Zyra në Kosovë (REC)Hulumtimi në teren me 10 komuna të përzgjedhura për hartimine Planit Lokal të Veprimit në Mjedis (PLVM)
PRITSHMËRITË DHE ZGJEDHJET E TË RINJVEUNIVERSUMHulumtim mbi pritshmeritë dhe zgjedhjet e të rinjeve
“Mjetet dixhitale dhe mësimdhënia online” – Vlerësim i trajnimitUNIVERSUMVlerësimi I efekteve të trajnimit “Mjetet dixhitale dhe mësimdhënia online” të mbajtur me mësimdhënësit e shkollave të mesme në Kosovë