• Language
  • +377(44)-144-062

Pagesat

Pagesat

Pagesa e studimeve

Pagesa e studimeve per vitin 2018-2019:

  • Bachelor 600 euro/semesteri

  • BA Shkenca Kompjuterike 600 euro/semesteri

  • Master 900 euro/semesteri

Të gjithë studentët kanë mundësi të pagesës deri më 12 këste,  duke përdorur StarCard pa kamate. Poashtu, edhe studentët të cilët nuk dëshirojnë të paguajnë me StarCard, ata mund të kryejnë pagesat në llogaritë bankare ne 12 këste për një vit akademik. Pagesa e këstit të parë duhet të kryhet me rastin e nënshkrimit të kontratës. Studentët të cilët nuk i përmbushin obligimet financiare të parapara me kontratë, atëherë ata humbin te drejtën e vazhdimit të studimeve në Universum

Pagesa behet ne llogarite bankare:
Raiffeisen BANK  UNIVERSUM –  1501001007656981
TEB BANK  Aga Xhite – 20140000034818-02
BPB BANK UNIVERSUM NEN – 1304001001395490
PCB BANK N.T.P. AGA XHITE –  1170126797000185

Close