fbpx


Institucionet ku mund të punësohen studentët e Shkencave Politike:

 1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
 2. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
 3. Sektori Integrimeve Evropiane dhe Kordinim                                                       
 4. Instituti Demokratik i Kosovës 
 5. Divizioni për ndihma sociale                                                     
 6. Organizatat Jo – Qeveritare (OJQ)
  shih: lista e organizatave joqeveritare në Kosovë
  shih: lista e OJQ-ve aktive në Kosovë

  Pozitat e punës për studentët e Shkencave Politike:

  Analist i Politikave
  Asistent legjistlativ
  Specialist i Marrëdhënieve me Publikun
  Konsulent politik
  Staf i Fushatës Politike
  Staf i Administratës Lokale
  Asambleist
  Kryetar i Komunës
  Drejtor i Administratës Publike
  Adminsistrator/e në institucione publike ose private
  Mentor/e në kurse
  Aktivist/e në partitë politike
  Menaxher/e Social Media
  Analist/e  Intelegjencës
  Udhëheqës/e  i Lidershipit dhe aktiviteteve të studentëve
  Gazetar/e i çështjeve politike
  Koordinator/e i komunikimit
  Lobist/e
  Politolog/e
  Specialist/e në Bashki ose Komuna
  Diplomaci
  Nëpunës/e pranë Ministrisë së Integrimit
  Kërkues shkencor


  Punuar në bashkëpunim me studentët e Shkencave Politike në Kolegjin Universum.