fbpx
Showing 10 of 68 News

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Birmingham City University, në  Angli  në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Birmingham City University, në  Angli  në kuadër të…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Masaryk University , nëRepublikën Çeke  në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Masaryk University , nëRepublikën Çeke  në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Mykolas Romeris University , në Lituani në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Mykolas Romeris University , në Lituani në kuadër të…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Sakarya University, në Turqi, në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Sakarya University, në Turqi, në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Ludwigshafen University, në Gjermani, në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Ludwigshafen University, në Gjermani, në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Turiba University, në Latvi, në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Turiba University, në Latvi, në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në University of Applied Sciences-VIKO, në Lituani në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në University of Applied Sciences-VIKO, në Lituani në kuadër…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Philipps-Universität Marburg, në Gjermani në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë marrë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Philipps-Universität Marburg, në Gjermani në kuadër të programit…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në University of Malaga, në Spanjë në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë, nuk kanë…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në University of Malaga, në Spanjë në kuadër të…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Kaunas University of Applied Sciences, në Lituani në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Edhe pse shumica e universiteteve për shkak të situatës së pandemisë,…

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studentor në Kaunas University of Applied Sciences, në Lituani në…