fbpx

Studentët e Programit të Infermierisë në Kolegjin Universum po përdorin paisje VR (Virtual Reality) gjatë praktikës profesionale në laboratorët inovativ të Kolegjit Universum. Përmes këtyre simulimeve studentët po praktikojnë aftësitë e tyre në një “mjedis të sigurtë-virtual“.

Përdorimi i pajiseve VR në Kolegjin Universum po rrit në mënyrë efektive njohuritë në edukimin infermieror tek studentët.

Pjesa praktike është thelbësore në mënyrë që studentet të arrijnë një efikasitete të lartë në studime. Vënia në praktik e çdo njësie mësimore po lehtëson proceduren e mësimnxënies së studenteve.

Kolegji Universum u siguron studentëve një sërë burimesh dhe shërbimesh për të mbështetur mësimin dhe kërkimin e tyre. Laboratoret janë dizajnuara në mënyrë komode dhe janë të pajisur me shtretër, pacient-kukulla dhe mjete tjera të nevojshme në mënyrë që mësimi të jetë sa më efektiv.

Për më shumë informata na ndiqni në rrjete sociale në facebook apo instagram, kontaktoni në [email protected] ose +383 44 144 062.