• Language
  • +377(44)-144-062

Biblioteka Elektronike

Kolegji Universum në tri kampuset atë në Prishtinë , Ferizaj dhe Gjakovë  përmes platformës elektronike u mundëson studenteve qasje në bibliotekat më të njohura elektronike në botë siç JSTOR.

Qasja në bibliotekën elektronike JSTOR bëhet duke klikuar në këtë link dhe kërkuar  tek  Search by Institution Name:  Universum College

Biblioteka Elektronike JSTOR

Close