• Language
  • +377(44)-144-062

Burimet për karrierë

Burimet për karrierë

Burimet për karrierë

 

Në kuadër të këtij shërbimi, zyra e karrierës do të ofrojë informata për të gjithë studentët lidhur me mundësitë e punësimit. Zyra e karrierës në baza ditore do të përgatisë dhe njoftojë të gjithë studentët lidhur me pozitat e lira të publikuara, mundësitë dhe mundësitë për përfitim të bursave brenda apo jashtë vendit.

Close