• Language
  • +377(44)-144-062

Ide për projekte

Ide për projekte

Ide për projekte

 

Universum çmon lartë angazhimin dhe përkushtimin e studentëve për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme sociale. Ide për projekte është shërbim i cili do ti mundësoj secilit student personalisht ose në grup të realizojë projekte të cilat do të kontribuonin në të mirën e përbashkët. Me këtë shërbim Universum do të zhvillojë projekte së bashku më studentët duke iu mundësuar aty të vetëpunësohen në projekteve që ata dëshirojnë.

Close