• Language
  • +377(44)-144-062

Lidhja me punëdhënës

Lidhja me punëdhënës

Lidhja me punëdhënës

 

Zyra e karrierës në kuadër të këtij shërbimi do të mundësojë që studentët të kenë takime personale me punëdhënësit potencial. Zyra e karrierës do të kujdeset që të sigurojë sa më shumë marrëveshje me punëdhënësit në mënyrë që studentët të kenë mundësi të kryerjes së punës praktike apo edhe të punësohen nëpër kompani të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Titulli i Doukumentit Data e publikimit
MOU per Pune Praktike
Doracaku per Intervistim per Pune
Close