• Language
  • +377(44)-144-062

Hulumtime mbi tregun e punës

Hulumtime mbi tregun e punës

Hulumtime mbi tregun e punës

Kolegji Universum në vazhdimësi realizon hulumtime dhe raporte mbi kërkesat e tregut të punës.

  • Hulumtimi “Vendet e Lira të Punës”
  • Barometri i Punësimit
  • Pyetësorë me studentët aktual
  • Pyetësorë me alumni
  • Pyetësorë me punëdhënësit
Titulli i Doukumentit Data e publikimit
Hulumtim Vendet e lira te punes
Hulumtim Vendet e lira te punes 01/01/2016
Hulumtim Vendet e lira te punes 31/01/2014
Emri i Trajnimet Ligjeruesi Data
Close