• Language
  • +377(44)-144-062

Si të shkruhet një CV – Doracaku

Si të shkruhet një CV – Doracaku

Në kuadër të  Zyrës  së Karrierës, organizohen  trajnime të  rregullta ” Si te shkruhet një CV” për të gjithë studentët e Kolegjit Universum, varësisht nga orari i ligjëratave të rregullta.

Shkarko doracakun këtu

Titulli i Doukumentit Data e publikimit
Si te shkruhet nje CV
Close